Van harte welkom!

Welkom bij Christengemeente Bruchem.
Iedere zondag komen wij samen in 'De Gasthof' aan de Vreedstraat 19 in Bruchem.
U en jij bent van harte welkom om de samenkomst bij te wonen. De deur is open vanaf 09:30 uur. 
De samenkomst begint om 10:00 uur.
Voor de kinderen is er volop aandacht in de samenkomst. De jonge kinderen hebben indien nodig een aparte kinderdienst.
Na de samenkomst is er voor iedereen gelegenheid voor ontmoeting en gesprek en om gezamenlijk iets te eten en te drinken.
Op dinsdagavond is er een gebedsavond, en een bijbelstudieavond die begint om 19.45 uur. De deur is open vanaf 19:30 uur.

Agenda: